پرداخت سازمانی

مبلغ ثابت 650 تومان از هر تراکنش موفق

toman 650 تراکنش

دریافت وجه پیامکی

مبلغ ثابت 1200 تومان از هر تراکنش موفق

toman 1200 تراکنش

درگاه پرداخت

یک درصد مبلغ کل تراکنش تا سقف 2500 تومان

% 1 تراکنش

برای مذاکره در رابطه با کارمزد کمتر در صورت داشتن تراکنش‌های بالا، لطفا با ما تماس بگیرید.