بررسی اجمالی

درگاه پرداخت ان اف سی بیست‌پی

درخواست درگاه پرداخت

توسعه دهندگان

ابزارهای توسعه برای مدیران وب‌سایت

مراحل ثبت‌نام

گام اول

ارائه مدارک توسط درخواست کننده

درخواست درگاه پرداخت
گام اول

گام دوم

بررسی مدارک و ارسال به شاپرک

NEXT STEP
گام دوم

گام سوم

فعال سازی درگاه

NEXT STEP
 گام سوم

با ما تماس بگیرید